top of page
Arbor Service wykonuje zabiegi pielęgnacyjne obejmujące drzewo jak i jego środowisko w celu utrzymania drzewostanu w stanie zdrowym i bezpiecznym.                 Działamy w oparciu o podstawy dendrologii, technik alpinistycznych, wymogów ochrony środowiska i przepisów bezpieczeństwa.

Duży nacisk kładziemy na estetykę wykonywanej pracy. Staramy się aby drzewo po wykonanych zabiegach pozostało  w formie co najmniej zbliżonej do pierwotnej.

Certyfikaty i uprawnienia

ETT.jpg
Certyfikat European Treeworker wydany przez- MTUiOD Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew z siedzibą w Kluczborku ul. Katowicka 1, oraz (EAC) - European Arboricultural Council przy Unii Europejskiej zrzeszającej stowarzyszenia ekologiczne krajów Europy Zachodniej.
https://www.eac-arboriculture.com/certified-european-tree-workers.aspx

Certyfikowany Inspektor Arborystyki „European Tree Technician” ID: 001346
https://www.eac-arboriculture.com/certified-european-tree-technicians.aspx

Superwizor z ramienia EAC (European Arboricultural Council) dla egzaminów ETW (European Tree Worker) na terenie Unii Europejskiej
https://www.eac-arboriculture.com/eac-supervisors.aspx
Certyfikat INSPEKTORA DRZEW wydawany przez Instytut Drzewa , pod nadzorem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego PTD


Certyfikat Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym, wydawany przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Kursy i szkolenia

img20240515_14022087.jpg
img20240515_14005180.jpg
44.jpg
55.jpg
33.jpg
11.jpg
22.jpg
bottom of page